Andre sproglige virkemidler i digte

Digtets sproglige virkemidler er altid værd at lægge mærke til i en analyse. Det er de virkemidler, forfatteren benytter til at få sit budskab frem rent sprogligt.

Hvilke sproglige virkemidler benyttes i dit digt? Hvordan virker de i digtet? Og i forhold til læseren?

Gentagelse 

Benyttes der nogen fremtrædende gentagelser i digtet? Og hvordan virker de i digtet?

  • En gentagelse er ofte med til at lægge vægt på det, som gentages.
  • Hvorfor har digteren valgt at gentage netop det, han har?

Eksempel:

I Oskar Hansens digt ”Danmark for Folket” fra 1934 gentages følgende linjer i hver strofe: ”Plads for dem alle, plads for alle, der vil / Danmark for folket”. Dette gør, at disse linjer fremstår som digtets centrale budskab.

Synæstesi

Synæstesi betyder ’samsansning’. Dvs. når to eller flere sanser blandes sammen. Fx ”dine øjnes musik”, hvor både s...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind