Ydre komposition

Den ydre kompositionen er digtets konkrete, grafiske opbygning på siden. Det vil sige digtets opsætning og layout. Begrebet dækker digtets inddeling i strofer og vers samt rim og rytme. Det dækker også skrifttype, skriftstørrelse, indryk og lignende.

Det er altid relevant at komme ind på den ydre komposition i en digtanalyse, fordi formen har stor betydning for vores forståelse af indholdet i digte. Rim, rytme, opdeling i strofer og linjeskift er med til at skabe betydning, og læser vi et digt højt, vil vi derfor som regel kunne høre, at der er tænkt over måden, det er opsat på.

Herunder gennemgår vi de vigtigste begreber, som vi bruger i en analyse af den ydre komposition:

Bemærk! Rim og rytme kan også analyseres som selvstændige analysepunkter eller som sproglige virkemidler.

Her kan du læse et uddrag af vores hjælp til den ydre komposition i et digt:

Enjambement er, når der sker et linjeskift midt i en sætning. Enjambement har ofte den virkning, at det gør digtet mere flydende, fordi sætningerne fortsætter fra det ene vers til det andet. De bremses ikke af linjernes ophør, men løber videre. Nogle gange kan det være udtryk for en slags tankestrøm fra det lyriske jeg.

Enjambement kan skabe flere betydninger i et digt. Et godt eksempel er Klaus Rifbjergs digt “solsort”, hvor tre linjer er:

mens urets visere af jern
går over deres kinder kullet skrider
mellem husene det regner indadvendt

Det er uklart, hvordan vi skal læse linjerne. Skal vi slutte den første sætning efter ”går” og begynder den næste ved ”over” – eller er de to verslinjer én lang sætning? Hænger ”kullet skrider” sammen med ”mellem husene” eller med ”deres kinder”? Brugen af enjambement skaber på den måde flere mulige fortolkninger af linjerne. 

Enjambement kaldes også nogle gange:

  • versbinding, fordi sætningen binder flere vers sammen.
  • linjebrud, fordi linjeskiftet bryder sætningen.

Enjambement kan også analyseres som en del sproget i et digt. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind