Form og indhold

Det er altid en god idé at arbejde med både form og indhold, når du analyserer og tolker et digt. Især er det vigtigt at overveje, hvordan form og indhold spiller sammen.

Indholdet er det, som digtet beskriver. Det er med andre ord, hvad digtet handler om. Formen er omvendt, hvordan digtet fremstiller det, den handler om. Det vil sige de virkemidler, som er taget i brug for at fremstille indholdet på en bestemt måde. 

 Når du skal arbejde med indholdet, kan du f.eks. beskrive

Når du skal arbejde med formen, kan du f.eks. beskrive