Om denne webbog

© 2024 Better Students ApS

Titel: Digtanalyse | Analysemodel
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Udgivet på: Studienet.dk
Forfatter(e): Niels Aage Linde og redaktionen på Studienet.dk
Udgivelsesår: 2017
Sidst opdateret: 03-04-2024
Antal sider: 86

Hvis du vil citere fra denne webbog, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaktionen på Studienet.dk. (2017). Digtanalyse | Analysemodel. Hentet 21. april 2024 fra https://www.studienet.dk/digtanalyse

Litteratur

Bennike, S., Nyborg, L. & Hammer, M. T. (2005). Faglige forbindelser i dansk. Sprog, litteratur og film. Dansklærerforeningens forlag. 

Darger, B., Hansen, K. L. & Nielsen, C. (2009). Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier. Dansklærerforeningens forlag. 

Ewald, M. & Taber, R. (2021). Lyrik - når sproget spiller. Systime.

Hansen, T. V. A. & Jessen, H.S (u.å). Novelle - Analysehjul. Ind i dansk. Hentet 07.11.2023 fra https://indidansk.dk/lyrik-genretraek/ 

Fafner, J. (2020, 8. december). knækprosa. Den Store Danske på lex.dk. https://denstoredanske.lex.dk/kn%C3%A6kprosa 

Fibiger, J. & Lütken, G. (2009). Litteraturens veje. Systime. 

Kjær-Hansen, B., Kennebo, P. & Bertelsen, T. S. (2020). Lyriske nybrud og Lyrik. Litteraturhistorien på langs og tværs (s. 227-230 og 295-318). Systime. 

Knudsen, J. I. (2012). Analyse af lyrik. Textanalyse.dk (s. 79-130). Systime. 

Langdahl, B. R., Olsen, M. & Quist, P. (2011). Litterære redskaber. KRYDSFELT - grundbog i dansk (s. 107-142). Gyldendal. 

Thuran, T. (2021). Tekstanalyse og litterær metode. Hans Reitzels Forlag.