[248]

Digtanalyse

Denne analysemodel er en hjælp til dig, der skal lave en analyse af et digt. Den kan bruges som hjælp til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.

Modellen indeholder mange forskellige ting, man kan komme ind på i en digtanalyse. Det er dog vigtigt at sige, at du ikke skal komme ind på alt i din analyse. Derimod skal du udvælge de ting i analysemodellen, du netop kan bruge som inspiration til at analysere det bestemte digt, du sidder med.

Udgangspunktet for din analyse skal altså være, hvad der kunne være interessant at analysere i digtet. Det er digtet og ikke analysemodellen, der skal være styrende for din analyse. 

Overblik over digtanalyse

Her giver vi dig en oversigt over ting, der er gode at komme ind på i en analyse af et digt. Du kan klikke på punkterne, hvis du vil have mere hjælp til de enkelte dele af analysen.

NB: Du skal ikke komme ind på alle punkterne i din analyse. Derimod skal du vælge at gå i dybden med de ting, som er vigtige/relevante i det digt, du sidder med.

 • Handling/indhold: Hvad handler digtet om? Eller hvad sker der i digtet?(kort fortalt)
 • Genre: Hvilken type af digt er der tale om? (Lyrisk? episk-lyrisk? prosadigt?) Hvordan ses dette i digtet?
 • Opbygning/komposition: Hvordan er digtet bygget op/komponeret? Hvordan er den ydre og den indre komposition?
 • Rim og rytme: Er der rim i digtet? (fx enderim eller bogstavrim). Er der en fri rytme eller en bunden rytme i digtet? Hvordan er rim og rytme med til at påvirke læseren?
 • Fortælleteknik: Hvordan er digtet fortalt? Er der et lyrisk jeg, som fortæller? Hvilken synsvinkel benyttes mest? Hvordan virker fortælleteknikken på læseren?
 • Sprog og billedsprog: Hvordan kan du karakterisere sprogbrugen i digtet? Hvordan virker sprogbrugen på modtagerne? Benyttes der billedsprog? Hvilke betydninger kan der ligge i billedsproget?
 • Modsætninger: Er der nogen centrale modsætninger i digtet? Hvilke temaer eller problemstillinger bringer modsætningerne på banen?
 • Personer: (Medtages kun hvis personer spiller en central rolle i digtet). Hvordan kan du karakterisere de centrale personer i digtet? Hvilken funktion har de i digtet?
 • Miljø: (Medtages kun hvis miljø/natur spiller en central rolle i digtet). Hvordan kan du karakterisere miljøet i digtet? Og hvilken funktion har miljøet i digtet?
 • Symboler: Er der nogen ting, navne eller ord, som har en symbolsk betydning i digtet? Hvilke betydninger kan der ligge i symbolet?
 • Tema og budskab: Hvad er de centrale temaer i digtet? Og hvad kan digtets budskab(er) være i forhold til temaet/problemstillingen?
 • Titlen: Ligger der nogen særlig betydning gemt i digtets titel?
 • Fortolkning: Hvordan kan du samlet set fortolke digtet? Hvad kan digtet dybest sige noget om? Fx i forhold til temaet, problemstillingen, budskabet, perioden eller lignende.
 • Perspektivering: Kan du perspektivere digtet til noget interessant? Fx en udvikling i samfundet, en tendens i den litterære periode eller lignende.

 

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Digtanalyse

[248]
Bedømmelser
 • 06-05-2010
  Virkelig god analysemodel, der hjælper en helt igennem en digtanalyse.
 • 21-06-2010
  En god analysemodel, der hjalp mig en hel del, især med struktur/disposition
 • 27-02-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Ok digtanalyse
 • 05-01-2017
  Givet af HFe-elev på 1. år