Rim og rytme

Hvad er rim og rytme kort fortalt?

Rim og rytme er lydlige virkemidler, der skaber musikalitet og klang i et digt. For at analysere rim og rytme kan det være en fordel at læse digtet højt, for så kan du måske høre, hvor rimene og rytmerne falder.

Nogle digte har et fast rim- og rytmemønstre. Det betyder, at de samme slags rim og rytmer går igen i alle digtets vers og strofer. Det kaldes også en bunden form, fordi digtet fastholder det samme mønster i alle vers og strofer. Andre digte har rim og rytmer, som ikke passer ind i et større mønster. Det kaldes fri eller ubunden form.

Læs mere om fast og fri form.

...

Rim 

Rim er lydlige gentagelser, som skaber klang og sammenhæng i et digt. Vi kan overordnet inddele rim i to typer: bogstavrim og stavelsesrim. 

Bogstavrim bliver nogle gange analyseret som en del af sproget i stedet for kompositionen. Det gælder især, hvis digtet ikke har et fast rimmønster.

Bogstavrim

Bogstavrim er, når en bogstavlyd gentages. Vi kigger typisk efter gentagelsen af bestemte bogstaver, f.eks. flere ord som begynder med k i digtets vers. Nogle bogstaver kan dog have samme lyd, og de kan derfor godt fungere som bogstavrim, selvom de på skrift er forskellige. F.eks. lyder bogstaverne…

...

Rytme og metrik

Rytme er et lydligt mønster, som skabes af de trykstærke og tryksvage stavelser i et digt. Metrik er læren om rytmen i vers. Når vi arbejder med metrik, kigger vi altså på, hvordan de trykstærke og tryksvage stavelser fordeler sig på digtets verslinjer. 

I de fleste digtanalyser er det ikke nødvendigt at analysere rytme og metrik. Det er som regel nok at analysere digtets rim. Men hvis du vil vise overskud, eller hvis du fornemmer en tydelig rytme, når du læser digtet højt, kan du gå videre med analysen af rytme.

Trykstærke og tryksvage stavelser

Kort fortalt handler tryk om, hvordan vi udtaler stavelserne i ord. En trykstærk stavelse er en stavelse, vi udtaler ekstra stærkt og nogle gange med ekstra længde. Du kan høre forskel på en tryksvag og trykstærk stavelse, hvis du sammenligner ordene “billigst” og “bilist”. Lydene i de to ord er præcis de samme, men i billigst lægger vi tryk på f…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind