Perspektivering

...

Forskellige måder at perspektivere på

Herunder giver vi hjælp til nogle af de typiske perspektiveringer, vi laver i forlængelse af en digtanalyse.

Perspektivering til litterær periode

En litteraturhistorisk eller periodemæssig perspektivering sætter et digt i forhold til en litterær periode. Du viser her, hvordan bestemte træk og temaer fra perioden skinner igennem i digtet. Du kan også kigge på, om nogle træk står i modsætning til perioden eller til en anden litterær periode.

Typisk er det relevant at sammenligne digtet med andre tekster fra den samme periode, hvor du ser på ligheder og forskelle. Det kan også være relevant at inddrage tekster fra andre litterære perioder for at vise, hvordan digtet er udtryk for udvikling i litteraturhistorien.

For at finde ud af hvilken periode du skal perspektivere til, kan du kigge på det årstal, digtet er fra. Ofte vil årstal…

...

Eksempler på perspektivering

Her kan du se et kort eksempel på en perspektivering, hvor vi sætter digtet “Danmark, mit fædreland” af H.C. Andersen i forhold til den litterære retning nationalromantikken under romantikken:

Digtet ”Danmark, mit fædreland” fra 1850 er udtryk for en nationalromantisk holdning, der er typisk for den litteraturhistoriske periode romantikken. Her forsøgte digterne at skabe fælles værdier og et stærkt sammenhold om det nationale, altså i dette tilfælde det danske. Dette var netop meget nødvendigt på den tid, da grundloven lige var blevet indført i 1849, og demokratiet dermed var blevet indført. Demokratiet bygger ikke på kongen, men derimod på folkets sammenhold, og nationalromantiske digte som ”Danmark, mit fædreland” kan netop være med til at skabe et sådan sammenhold …

Du kan også se, hvordan du kan skrive en perspektivering i vores vejledning til analyserende artikler, hvor vi laver en perspektivering til emnet kærlighed.

I flere af vores analysehjælp til digte, kan du også finde en perspektivering. Du kan se et par eksempler i vores hjælp til Klaus Rifbjergs “Livet på badeværelset”, Lone Hørslevs “Alt er data” og Schack von Staffeldts “Indvielsen”. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind