Stil og tone

Den sproglige stil i digt

Sproglig stil er et begreb, vi bruger til at beskrive det overordnede sproglige udtryk i en tekst. Vi vurderer stilen ud fra flere virkemidler, bl.a. ordvalg, billedsprog og sætningsopbygning. Vi kan både beskrive stilen i hele digtet eller i bestemte strofer eller vers. Vi kan f.eks. sige, at stilen er højtidelig, uformel og enkel.

Ofte vil vi analysere stilen i forhold til stilleje. Her vurderer vi, om sproget fremstår fint og ophøjet (høj stil), hverdagsagtigt og almindeligt (lav stil) eller uden særlige stilmarkører (neutral stil). Du kan læse mere om de tre stillejer herunder:

Neutral stil

Neutral stil er kendetegnet ved at være næsten fri for værdiladede ord, billedsprog, usædvanlig sætningsopbygning og andre særlige træk. Der er med andre ord ingen eller få stilmarkører. Sproget virker koldt og konstaterende, f.eks. “Jeg går en tur. / Næste dag bager jeg kage, / og gæsterne spiser den”. 

Sproget skal være meget neutralt, før det er interessant at kommentere på. Der skal altså være så få virkemidler i spil, at vi lægger mærke til det.

Læs mere om neutral sproglig stil.

Eksempel:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind