Perspektivering

Digtet er romantisk og fremhæver følelsernes store betydning

”Indvielsen” har klare romantiske træk. Som periode var romantikken præget af opgøret med oplysningstidens fokus på fornuften. I romantikken blev det udbredt at insistere på, at mennesket ikke kun er et fornuftsvæsen, men at følelser, anelser og intuitioner er det vigtigste i mennesket. Den slags ’ufornuftige’ tanker blev slet ikke tilskrevet lige så stor værdi i oplysningstiden. 

I ”Indvielsen” er det eksempelvis ikke via fornuftige ræsonnementer, at det lyriske jeg erkender idéernes verden. Det er tværtimod anelser, intuition og følelser, der leder ham på sporet af den højere indsigt, som han får i strofe 3. 

Det er vanskeligt at forklare denne indsigt rationelt, men det er netop pointen i romantikken. De vigtige indsigter finder sted som åbenbaringer. Det betyder, at de højere sandheder åbner sig for mennesket, hvis det selv er modtagelighed for disse sandheder. De højeste indsigter kan man med andre ord ikke arbejde sig systematisk og rationelt frem til. Det kræver at man har en særlig gave eller et talent, så man både er modtagelig for åbenbaringer og har evnen til at formulere den indsigt, man har opnået. Det lyriske jeg i "Indvielsen" får netop denne gave overrakt, da han bliver indviet af digtekunstens muse. 

Platons idelære kan forklare den stærke længsel, der præger "Indvielsen"

Platons filosofi spillede generelt en stor rolle i romantikken, hvor især hans såkaldte idelære va...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind