[165]

Dansk Litteratur­historie

Her finder du hjælp til dansk litteraturhistorie. 

I vores kompendie om litteraturhistorie giver vi dig en overskuelig hjælp til alle relevante litterære perioder i Danmarks litteraturhistorie og lidt til. Her kan du læse om alle de litterære -ismer og begreber, som du vil støde på i danskundervisningen i gymnasiet. Du får også et overblik over, hvilke danske forfattere og tekster, der hører hjemme i hvilke perioder. Kompendiet er løbende suppleret med eksempler og oversigtstabeller. Det indeholder også en tidslinje, som giver dig overblik over, hvordan de litterære perioder er placeret i forhold til hinanden. 

Du kan bruge kompendiet til at slå en periode eller en litterær retning op, hvis du gerne vil vide noget om den. Det er også ideelt som hjælp til større skriftlige opgaver og eksamener i Dansk. 

Studienets litteraturhistorie er god hjælp at have ved hånden – både i dansktimerne, når du skriver skriftlige opgaver og til eksamen i Dansk. Download kompendiet med vores app

Litterære perioder i Danmark

Uddrag

Herunder finder du et uddrag af vores kompendie om litterære perioder i dansk litteraturhistorie. Uddraget viser noget af indholdet fra to sider i kompendiet om hhv. det moderne gennembrud og modernismen:

Det moderne gennembrud

Denne side med noter giver dig et hurtigt overblik over den litterære periode det moderne gennembrud.

Hvad er det moderne gennembrud? 

 • Det moderne gennembrud er en periode i dansk litteraturhistorie.
 • Perioden varer fra ca. 1870 til ca. 1895.
 • Georg Brandes sætter det moderne gennembrud i gang med forelæsningsrækken “Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur”.
 • Brandes kritiserer samtidens danske forfattere for at skrive virkelighedsfjern litteratur. Han opfordrer til at skrive litteratur, der sætter virkelige problemer under debat.
 • Det moderne gennembrud kan ses som et kritisk opgør med romantikken.
 • Det moderne gennembrud er realismens gennembrud i dansk litteratur.
 • Det moderne gennembrud kan inddeles i tre skrivestile og ismer:

Kendetegn

 • Det moderne gennembrud sætter problemer under debat. Det vil sige, at litteraturen skildrer problematikker, der er aktuelle i samtidens samfund.
 • Det moderne gennembrud er præget af en tanke om, at litteraturen kan ændre samfundet til det bedre.
 • Skrivestilen er overordnet set realistisk.
 • Forfatterne skildrer de grimme, ubehagelige sider af virkeligheden.
 • Periodens forfattere finder inspiration i naturvidenskabens opdagelser og metoder.
 • Hovedpersonerne er ofte undertrykte individer eller samfundsgrupper.
 • Der er et tydeligt budskab i teksterne. Budskabet består typisk i en kritik af et problem inden for temaerne: køn, klasse eller kirke.

...

Modernismen

Denne side med noter giver dig et hurtigt overblik over den litterære periode modernismen.

Hvad er modernisme?

 • Modernisme er en betegnelse for en litterær periode, der i Danmark varer fra ca. år 1900 til 1980.
 • Modernisme er et overbegreb, der dækker flere underliggende retninger i perioden, for eksempel ekspressionismenHeretica-modernismen og konfrontationsmodernismen.
 • Modernismen opstår som en reaktion på det moderne samfund. Det kræver ny, moderne litteratur at skildre et nyt og moderne samfund.
 • Modernismen bryder med den traditionelle skrivestil, som realismen fortsat benytter sig af.

Kendetegn, træk og virkemidler

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Dansk litteraturhistorie

[165]
Bedømmelser
 • 12-11-2019
  Givet af HF-elev på 1. år
  Litteraturhistorien kan godt virke noget uoverskuelig. Derfor er katalogiseringen af de litterære perioder bestemt et godt hjælpemiddel til at få orden på de mange indtryk inden eksamen. (0-A kursist på KVUC)
 • 18-08-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Kan både bruges til perspektiveringen til skriftlig eksamen, forberedelse til den daglige undervisning og bonus info til den mundtlige eksamen. Et must-have for enhver!
 • 31-05-2022
  Givet af 3.g'er på STX
  Alt jeg skal bruge står her
 • 23-01-2022
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Bedste hjælp man nogensinde kunne få. Jeg er blevet meget klogere på den danske litteraturhistorie. Meget nyttig.