Pietismen (ca. 1700-1750)

Hvad er pietisme?

Pietismen er en kristen vækkelsesbevægelse, som opstår i 1700-tallet sideløbende med oplysningstiden. Pietismen er i høj grad en modreaktion på oplysningstidens fokus på fornuften og tendens til at gøre religion til noget fjernt og upersonligt. Oplysningstidens kristendom kaldes deisme, hvilket er en forestilling om, at Gud har skabt verden og derefter har trukket sig tilbage og overladt verden til at gå sin gang. Pietisterne mener det modsatte: Gud er aktivt involveret i det enkelte menneskes liv, og det sande gudsforhold er inderligt, personligt og følelsesbetonet.

Kong Christian 6. var pietist, og i hans regeringstid er pietismen statsreligion (1730-46). Her indføres tvungen kirkegang og konfirmationen til at bekræfte den rette tro. Teater og andre ’ugudelige’ aktiviteter bliver forbudt. (Holbergs komedier blev derfor ikke opført i denne...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind