Kendetegn, træk og virkemidler

Selvom modernismen udvikler sig i mange forskellige retninger i perioden ca. 1900 til 1980, findes der en række fælles kendetegn, træk og virkemidler, som ofte går igen i modernistiske tekster. 

Nogle af trækkene fylder imidlertid mere i nogle modernistiske retninger end andre. Hvis du vil vide mere om en særlig retning, kan du læse videre i kompendiet under Modernistiske retninger. 

Perspektivet er subjektivt og indadvendt 

I modernismen er det et kendetegn, at subjektet står i centrum i litteraturen. Det er det enkelte individs oplevelse af det moderne samfund, som modernisterne skildrer. I det moderne gennembrud havde man haft fokus på ydre, overordnede samfundsproblemer, men i modernismen vender man blikket indad. Man skildrer verden ud fra subjektets indre, der typisk er fyldt med urolige og kaotiske følelser. 

Modernisterne fokuserer især på forholdet mellem den indre og ydre virkelighed. Det vil sige, hvordan et menneskes følelser påvirker måden, det oplever verden på. Ekspressionismen og Heretica-modernismen er to af de modernistiske strømninger, der har størst fokus på at skildre, hvordan verden ser ud inde fra det enkelte menneske. 

Et konkret eksempel på et digt, hvor subjektet står i centrum, er Johannes V. Jensens digt “Interferens” fra 1906. I “Interferens” er fokus udelukkende på det lyriske jegs indre konflikt. 

Skrivestilen er eksperimenterende 

Modernisterne ønsker at skrive litteratur, der afspejler den virkelighed, de lever i. I det moderne samfund går mange traditioner i opløsning, og livet kan føles mere og mere usammenhængende og fragmenteret. Derfor begynder modernisterne at eksperimentere med nye skrivemåder, der kan udtrykke de erfaringer og indtryk, de gør sig i det moderne samfund. Herunder har vi samlet nogle af de typiske træk ved en modernistisk skrivestil. 

Fri form

Modernistisk lyrik er kendetegnet af en fri form, der gør, at digtene virker mindre sammenhængende og mindre harmoniske end digte med en fast form. Et digts form er det, der har at gøre med en teksts opbygning, fortælleteknik, sprogbrug, rim og rytme. 

En fri form...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind