Minimalisme

  • Minimalisme er en litteraturhistorisk strømning, som er fremtrædende i 1990'erne og ind i 2000'erne.
  • Perioden er kendetegnet ved korte, enkle tekster, der beskriver konkrete handlinger.
  • Er typisk skrevet i hverdagssprog.
  • Begynder typisk in medias res og slutter åbent.
  • Gør brug af den såkaldte isbjergsteknik, hvor fortælleren kun skildrer overfladen.
  • Minimalistisk litteratur handler typisk om dårlig kommunikation, forhold til andre personer, fremmedgjorthed og hverdagen.
  • Den vigtigste forfatter er Helle Helle
  • Andre forfattere, som skriver minimalistisk, er Pia Juul, Peter Adolphsen, Kirsten Hammann, Katrine Marie Guldager, Christina Hesselholdt og Naja Marie Aidt.

Læs mere i vores minimalismekompendie