Det moderne gennembrud (ca. 1870-95)

Denne side med noter giver dig et hurtigt overblik over den litterære periode det moderne gennembrud. Vil du vide mere om det moderne gennembrud, kan du læse videre i vores kompendie om perioden

Hvad er det moderne gennembrud? 

  • Det moderne gennembrud er en periode i dansk litteraturhistorie.
  • Perioden varer fra ca. 1870 til ca. 1895.
  • Georg Brandes sætter det moderne gennembrud i gang med forelæsningsrækken “Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur”.
  • Brandes kritiserer samtidens danske forfattere for at skrive virkelighedsfjern litteratur. Han opfordrer til at skrive litteratur, d
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind