Realisme

 • Flere forfattere begynder at skrive realistisk litteratur fra ca. 1990 og frem.
 • Realistisk betyder, at handlingen fremstår virkelighedsnær. Den vil som regel kunne foregå i vores egen verden.
 • I den nyere realistiske litteratur er der bl.a. fokus på hverdagen, livet i udkanten af samfundet og familie- og parforhold.
 • Realismen i nyere dansk litteratur kommer til udtryk på forskellige måder. Der skrives
  • eksperimenterende realisme, der bl.a. udfordrer grænserne for, hvornår noget fremstår virkeligt eller kunstigt.
  • hverdagsrealisme, der skildrer livet for almindelige mennesker.
  • rå realisme, der skildrer en brutal og grim side af virkeligheden.
 • Forfattere, der skriver realistisk, er bl.a. Helle Helle, Naja Marie Aidt, Jan Sonnergaard og Jakob Ejersbo.

Læs mere om realismen i nyere dansk litteratur.