Klimalitteratur

  • Klimalitteratur er litteratur om klima, miljø, natur og økologi.
  • Bliver især dominerende fra ca. 2010 og frem.
  • Udspringer bl.a. debat om global opvarmning.
  • Kaldes også cli-fi, der er en forkortelse af climate fiction.
  • Økolitteratur er et andet begreb for klimalitteratur.
    Digte, som beskæftiger sig med klima og miljø, kaldes indimellem for økopoesi og klimalyrik.
  • Forfattere, der skriver klimafiktion, er Theis Ørntoft, Charlotte Weitze og Eske K. Mathiesen. 

Læs mere om klimalitteratur.