Litteraturhistorisk baggrund

Påvirket af symbolismen

De danske firserlyrikere er inspirerede af den litteraturhistoriske retning, som kaldes ”Symbolismen” fra midten og slutningen af 1800-tallet. Vigtige er især de franske symbolister Charles Baudelaire og Arthur Rimbaud samt den danske symbolist Sophus Claussen. Firserlyrikken er påvirket af Symbolismen på følgende måder:

  • Brug af symboler og billedsprog: Ligesom symbolisterne benytter firserlyrikerne symboler og billedsprog til at udtrykke en højere eller dybere virkelighed i poesien.
  • Digterens rolle: I lighed med symbolisterne anskuer mange af firserlyrikerne digteren som en slags seer, der kan indse højere, poetiske sandheder om verden.
  • Det skønne og det grimme: Ligesom symbolisterne kan firserlyrikerne både fokusere på det skønne og det grimme i deres digtning. Både storbyens smukke lys og storbyens hæslige affald kan være temaer på samme tid.
  • Ekstreme æstetiske erfaringer: Firserlyrikerne viderefører symbolisternes trang til ekstreme æstetiske oplevelser. En del af firserlyrikernes digte
...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind