Symbolistisk litteratur

I det moderne gennembrud, som kom før symbolismen, skulle litteraturen være samfundsorienteret og sætte konkrete problemer under debat. Litteraturen skulle altså være udadvendt og nyttig i samfundsdebatten.

Danske symbolister i 1890’erne, som Johannes Jørgensen og Sophus Claussen, synes, at dette er en kedelig og ’flad’ måde at opfatte litteraturen på. De mener, at digtningen først og fremmest skal udtrykke en højere eller dybere virkelighed, og at sand litteratur ikke har meget at gøre med flade og åndløse samfundsproblemer.

Temaer og tendenser

I symbolismens litteratur er der en række typiske temaer og tendenser, der går igen, og som kan være gode at fokusere på i en analyse.

Det poetiske, evige og åndelige: Symbolismen vil udtrykke en dybere poetisk verden på en symbolsk måde. Der er mere i verden, end hvad vi umiddelbart kan få øje på. Digtningens formål er at åbne for denne evige, poetiske og åndelige verden, som ofte sættes i modsætning til den jordiske verden, der er ’flad’ og åndsforladt.

Eksempler: Joh. Jørgensens digt ”Bekendelse”, Sophus Claussens digte ”Ekbátana” og ”Imperia”.

Det lave og djævelske: Symbolismen søger ikke bare det poetiske i det høje og åndelige, men også i det lave og djævelske, der ligeledes indeholder poesiens kraft og er en kilde til inspiration.​

Eksempel: Sophus Claussens ”Imperia” og ”Djævlerier”.

Det erotiske og kvinden: Det erotiske og driftslivet er et stærkt tema i symbolismen og gennemspilles på nye og mere frigjorte måder end tidligere. Kvinden fremstilles fx som både tiltrækkende, fristende og farlig. Det erotiske tematiseres også som en måde at opnå det evige på.

Eksempler: Claussens digte ”I en frugthave” og ”Il letto” (sengen), Stuckenbergs digt ”Nu brister i alle de Kløfter”.

Det subjektive: Symbolismen udtrykker en subjektiv (personlig) oplevelse af verden. Verden forstås symbolsk, sådan som den ser ud for subjektet.

Eksempler: Joh. Jørgensens digt ”Bekendelse” og Sophus Claussens ”Ekbátana”.

Digtningens v...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind