Parforhold

Mange af novellerne i Aids Bavian tematiserer parforholdet. Det sker gennem en række underliggende temaer som magt, roller, samspil, kriser, seksualitet og evnen til at acceptere en situation.

I afsnittet her har vi fokus på fem af novellerne, som vi tolker i forhold til temaet. Derudover ser vi på, hvordan temaet i øvrigt udfoldes i novellesamlingen. Hvis du har brug for at se nærmere på virkemidlerne, der bærer temaerne, kan du bruge afsnittet Analysehjælp til Bavian.

Hvordan er nutidens parforhold?

I det tidligere tiders samfund var parforholdet bestemt af traditioner og normer. Kønsrollerne var i høj grad fastlagte og blev grundlagt i opdragelsen af piger og drenge. De to køn var komplementære. Det vil sige, at kvinden havde sin rolle i forhold til at tage sig af børn og hjemmet, mens manden havde sin rolle med at gå på arbejde og tjene penge til familien. Det det gav også en stor stabilitet i livet, at ægteskabet var ”indtil døden skiller jer ad”, som det hedder i kirkens vielsesritual.

I det moderne samfund er de traditionelle normer mere eller mindre gået i opløsning. Kønnene har ikke i samme grad faste roller. Kvinderne uddanner sig og går på arbejde på lige fod med mændene, og i familien forventes de to køn at deles om pligterne. Manden har ikke længere magten. Det er måske ikke fuldstændigt gennemført endnu, men udviklingen peger i den retning.

I modsætning til tidligere er familien ikke en fast defineret størrelse. En moderne familie er ikke nødvendigvis kernefamilien med far, mor og børn. Der er skilsmissemissefamilier med sammenbragte børn. En del børn bor kun med den ene forælder. Andre bor i såkaldte regnbuefamilier, hvor forældrene har samme køn. Og rigtigt mange er singler uden faste parforhold.

Der kan være mange grund til at de moderne familier er kommet til at se sådan ud. En del af det kan høre sammen med en aftraditionalisering, som har ført til friere individer. Sammen med samfundsudviklingen generelt, har det gjort, at man ikke behøver at være bundet til ægteskabet. Dette er også påvirket af en stigende individualisering, hvor man selv skal forme sin tilværelse. Ægteskab og børn bliver dermed set som et projekt, der skal passe ind i ens selvfortælling.

Idealet om den traditionelle, stabile kernefamilie gælder fortsat. Mange er parate til at gå ret langt, for at projektet bliver en succes. Nutidens generationer har nemlig også oplevet, hvordan deres forældregeneration blev skilt og fik kaotiske familieliv ud af det. Derfor har mange en stor evne til at indrette sig, selvom parforholdet ikke nødvendigvis fungerer optimalt.

Men generelt stiller man store krav til indholdet af ens forhold. Man ønsker nemlig også at optimere den individuelle lykke, og det stiller høje krav til kærligheden i parforholdet. Mange forestiller sig, at parforhold skal bygge på den ægte romantiske kærlighed. Hvis det ikke lever op til den forestilling, så er det om at komme videre.

Det er måske også grunden til at apps som Tinder er blevet populære. Her kan man have mange jern i ilden på samme tid, og hvis det ikke holder, så swiper man bare videre. Her kan man forfølge drømmen om den romantiske kærlighed, men man kan også let komme videre til den næste, uden for alvor at give folk en chance. Tinder blev lanceret i 2012, seks år efter Aidts Ba...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind