Identitetsdannelse

Identitetsdannelse i det moderne samfund er et tema i flere af novellerne i Aidts Bavian. Her vil vi forklare om baggrunden for temaet og give eksempler på, hvordan du kan lave en tematisk læsning af fem af novellerne. I afsnittet Analysehjælp til Bavian kan du finde uddybninger af, hvordan virkemidlerne fungerer i de konkrete noveller.

Hvad er identitetsdannelse?

På forskellig vis behandler novellerne nogle af de udfordringer, som møder mennesket i det moderne samfund. Det centrale træk ved det moderne samfund er, at der er et stort fokus på individet.

Tidligere var tilværelsen i ret faste rammer bestemt af traditioner og normer. Disse var relativt stabile, fordi samfundsudviklingen gik meget langsommere end i dag. Ens liv blev i høj grad formet ud fra ens familiebaggrund og sociale placering i samfundet. Familieformerne og kønsrollerne var også stabile og fastlagte. Der var ikke ret stor bevægelse mellem samfundets sociale lag. I dag er det for de fleste mennesker helt anderledes.

Traditionerne har nemlig i høj grad mistet deres indflydelse, så individet har som opgave selv at forme og forbedre sit liv. Det fører på den ene side til en friere tilværelse, hvor der er nærmest uendelige valgmuligheder. På den anden side placerer det et stort ansvar på individets skuldre, og det kan føre til både stress, depression og angst.

Udviklingen har skabt et behov for, at individet konstant forholder sig til sig selv og sine valg. Det kaldes også for en øget refleksivitet. Vi jagter nemlig konstant valg i livet, der passer ind i den fortælling, som vi gerne vil opbygge om os selv. Det er også blevet en del af denne selvfortælling, hvordan vi opfatter køn, seksualitet og parforhold.

Den hurtige samfundsudvikling og individualiseringens krav kan føre til en følelse af aldrig at have tid nok. For nogle mennesker er det et vilkår, som de lever fint med. Faktisk jagter de måske hele tiden mere og mere intense oplevelser i livet. For andre gælder det om at finde faste holdepunkter i det hektiske liv, hvor der individualisering får modspil af nærhed og identitet.

Alle disse træk går igen på kryds og tværs i Aidts noveller. Men det er sjældent selve trækkene, hun tematiserer. I stedet står novellerne som en kunstnerisk kommentar til de mennesker, som skal leve med trækkene.

Hovedpersonen i "Torben og Maria" kan ikke skabe sit eget liv

Vi kan læse novellen "Torben og Maria" som en modfortælling til nutidens ideer om identitetsdannelse. Her følger vi nemlig nogle mennesker, som virker fuldstændigt fastlåste i deres miljø. De har hverken uendelige valgmuligheder eller mulighed for refleksivitet.

Novellen handler kort fortalt om den unge kvinde Maria, som er enlig mor med sønnen Torben på 2 år. I "Torben og Maria" beskrives Maria som en person, der befinder sig i en fastlåst situation. Hun følger faste mønstre og vaner i en lille provinsby. Hendes liv former sig som én lang gentagelse. Hvor hun hver dag foretager sig de samme ting.

Broderen Bjørn har samme problematik inde på livet. Han er tilsyneladende involveret i både småkrim...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind