Kønsroller

En række af novellerne i Bavian tematiserer kønsroller og -identitet. En del af dem handler om rollerne i parforhold. Andre af dem udfordrer vores idéer om køn i det hele taget. 

Hvad er kønsrollerne?

Forholdet mellem kønnene er et fundamentalt spørgsmål i kulturhistorien. Traditionelt ses kønnene som noget naturligt. Det vil sige at magtforholdet mellem de to køn også må være det. Manden er det stærke og udfarende køn, mens kvinden er det svage og forsigtige. 

Fornuften tillægges manden, mens kvinderne er i deres følelsers vold. Kvinden skal tage sig af hjemmet og børnene, mens manden skal ud i samfundet for at uddanne sig og få et arbejde. Det er en opfattelse, som har et dybt kulturelt grundlag i blandt andet religion og tradition. I datiden blev kønsrollerne altså opfattet som bestemt af Gud eller menneskets natur.

I moderne tid er der blevet sat spørgsmålstegn ved opfattelsen af kønsrollerne som naturgivne. Det kommer blandt andet til udtryk i en skelnen mellem det biologiske og det sociale køn.

  • Det biologiske køn er bestemt af menneskets anatomi og biologi og givet ved fødslen. Altså de ydre og indre træk, der gør os til enten piger og eller drenge. På engelsk kaldes det biologiske køn for sex.
  • Det sociale køn er de træk, som kulturen, traditionen og samfundet tillægger hvert af kønnene. Altså det, som vi også kunne kalde for kønsrollerne. På engelsk hedder det sociale køn gender.

Skellet mellem det biologiske og det sociale køn betyder, at rollefordelingen mellem kønnene ikke...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind