Sprog og symboler

Fællestræk for sprog og symboler

Her ser vi nærmere på Aidts brug af sprog og symboler i Bavian. I alle novellerne findes en grundlæggende realisme i handlingsforløb og skildring af personerne. Aidt skaber i høj grad realismen ved at holde replikker og dialoger i et sprog, som hører til personernes miljøer og baggrunde.

Mange af novellerne i Bavian rummer symbolske elementer, som må tolkes ind i forhold til handlingen i novellerne. Ofte afspejler symbolikken hovedpersonernes indre egenskaber og udvikling. Det udfordrer realismen og stiller krav til læserens aktive fortolkning. Vi vil se på de mest markante eksempler på novellernes symbolik. 

Sproget viser personernes baggrund

Personernes sprogbrug i replikker og dialoger har klare realistiske træk. Det vil sige, at sproget afspejler deres alder (kronolekt) og sociale baggrund (sociolekt). Sproget i novellerne viser, at personerne kommer fra mange forskellige sociale lag. Det er således ikke kun overklassen og underklassen i samfundet, som Aidt skriver om, men mennesker fra hele samfundet.

At sproget i replikker og dialoger afspejler forskellige socio- og kronolekter er en del af den realisme, som Aidt grundlæggende opbygger sine noveller omkring. Det er dog ikke kun et neutralt virkemiddel, men også en måde at styre læsernes forventninger i bestemte retninger.

Sociolekt fra underklassen findes i særlig grad i novellerne "Søndag" samt "Torben og Maria". Overklassen ses især i sociolekten i "Sår" og "Myggestik", mens de øvrige noveller i samlingen handler om mennesker i middelklassen.

Der kan dog også ses forskelle på personernes alder og uddannelsesniveau, når man går tættere på, hvordan de bruger sproget. Fortællerne i "Store træers grønne mørke", "Kvinden i baren", "Sår" og "Myggestik" taler fx et komplekst sprog med et stort ordforråd, hvilket tyder på en længere uddannelsesbaggrund.

"Sår"

I "Sår" karakteriserer sproget hovedpersonen som både en lidt ældre person og en del af samfundets højere lag:

“Over middag vendte jeg tilbage til hotellet. Jeg bad den unge mand i receptionen om at bestille en flybillet til mig o...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind