[14]

Analysehjælp til Bavian

På de følgende sider vil vi give hjælp til at analysere Bavian. Vi har valgt at se på karakteristiske og specielle momenter, som går igen på tværs af novellerne og som særligt understøtter de fire centrale temaer, identitetsdannelse, parforhold, menneskets dyriske side og kønsroller. 

Genretræk 

Her ser vi på, hvordan novellerne er opbygget efter novelletræk. Vi ser også, hvordan de deler en grundlæggende realisme, samtidigt med at de har en tendens til at inddrage ikke-realistiske eller symbolske elementer.

Komposition 

Her ser vi på den rolle, som begivenheder og vendepunkter spiller i novellerne. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan selv små begivenheder kan skabe voldsomme handlingsforløb. Vi dykker også ned i Aidts brug af overraskende vendepunkter.

Fortælleteknik

Her undersøger vi Aidts brug af fortæller og synsvinkel. Vi har fokus på, hvordan fortælleren og synsvinklen er et aktivt element i novellerne, som Aidt bruger til at udfordre læserens forventninger og forståelse.

Sprog og symboler

Dette afsnit går nærmere på Aidts måde at bruge sprog og symboler. Vi ser på virkningen af novellernes symbolik, og på hvordan de sproglige virkemidler er med til at opbygge stemninger og læserforventninger.

Personer

Her ser vi nærmere på de personer, som fremstilles i novellerne. Umiddelbart er de meget forskellige og repræsenterer en bred vifte af mennesker fra mange af samfundets lag, men der er alligevel en række fællestræk ved dem, som vi vil se nærmere på. Derudover vil vi se på spillet mellem personer, som har realistiske roller i handlingen, og personer, som har symbolske funktioner.

Miljø

Her ser vi på, hvordan miljøerne i novellerne er nært knyttet til skildringen af personerne. Aidt virker til at være mindre interesseret i miljøerne i sig selv. Så vi vil se på, hvordan miljøerne først og fremmest fungerer som et virkemiddel, der gør personerne realistiske.