Koordinatfunktionernes monotoniforhold

Bestem koordinatfunktionernes monotoniforhold

En vektorfunktion er givet ved

\vec{r}(t) = \binom{x(t)}{y(t)}, \quad t \in I

Koordinatfunktionerne x(t) og y(t) er "almindelige" funktioner, dvs. at vi kan bestemme monotoniforholdene for koordinatfunktionerne på samme måde, som når vi arbejder med en funktion f(x).

Eksempel: Bestem knappens bredde b

En knap har form som det område, der er afgrænset af parameterkurven for vektorfunktionen

\vec{r}(t) = \binom{x(t)}{y(t)} = \binom{2 - \frac{1}{2}t^2}{-\frac{1}{4}t^3 + t}, \quad t \in [-2;2]

Parameterkurven er symmetrisk om førsteaksen. Enheden på begge akser er cm.

Bredden af knappen på det bredeste sted kaldes b (se evt. ovenstående figur). Vi vil bestemme b.

Da parameterkurven er symmetrisk om førsteaksen, så er b dobbelt så stor som den største lodrette afstand mellem førsteaksen og parameterkurven i 1. kvadrant.

Punktet Pt ligger på parameterkurven i 1. kvadrant, hvis 0 ≤ t ≤ 2. Vi nøjes derfor med at betragte parameterkurven for 0 ≤ t ≤ 2.

Et punkt på parameterkurven har koordinaterne Pt(x(t),y(t)). Den lodrette...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind