Tangentvektor, parameterfremstilling og ligning

Tangentvektor

Definition. Tangentvektor.

Når \vec{r}(t) er en vektorfunktion, og P_{t_0} er et punkt på parameterkurven for \vec{r}(t), så kaldes \vec{r} \ ' (t_0) for tangentvektoren i P_{t_0}, hvis \vec{r} \ '(t_0) \neq \vec{0} \\.

Læg mærke til, at parameterkurven for \vec{r}(t) kun har en tangentvektor i P_{t_0}, hvis \vec{r} \ ' (t_0) ikke er nulvektoren.

Eksempel: Bestem tangentvektoren

En vektorfunktion er givet ved

\vec{r}(t) = \binom{t^2}{t^3-2t}, \quad t \in \mathbb{R}

Vi vil bestemme tangentvektoren i punktet P1(1,-1), dvs. punktet på parameterkurven for \vec{r}(t), der hører til tiden t = 1.

Først differentierer vi \vec{r} (t):

\begin{align*} \vec{r} \ ' (t) &= \binom{\left ( t^2 \right )'}{\left ( t^3 - 2t \right )'} \\[1em] &= \binom{2t}{3t^2 - 2} \end{align}

Derefter bestemmer vi tangentvektoren i P:

\begin{align*} \vec{r} \ ' (1) &= \binom{2 \cdot 1}{3 \cdot 1^2 - 2} \\[1em] &= \binom{2}{1} \end{align}

Tangentvektoren i punktet P1(1,-1) er

\vec{r} \ ' (1) = \binom{2}{1} \\

Figuren herunder viser parameterkurven og tangentvektoren i punktet P1(1,-1):

Eksempel: Bestem det punkt, hvor tangentvektoren er ensrettet med vektor a

Figuren herover viser en parameterkurve. Kurvens parameterfremstilling er

\vec{r}(t) = \binom{t +1}{-t^2 + 2}, \quad t \in \mathbb{R}

Vektoren \vec{a} er givet ved

\vec{a} = \binom{\frac{1}{2}}{-1}

Vi vil undersøge, hvornår tangentvektoren \vec{r} \ ' (t) er ensrettet med \vec{a}.

Tangentvektoren \vec{r} \ ' (t_0) til tiden t = t0 er ensrettet med \vec{a}, hvis der findes et k > 0, så

\vec{r} \ ' (t_0) = k \cdot \vec{a}

Vi differentierer \vec{r}(t):

\begin{align*} \vec{r} \ ' (t) &= \binom{\left ( t+1 \right )'}{\left ( -t^2 +2 \right )'} \\[1em] &= \binom{1}{-2t} \end{align}

Vi bestemmer, hvornår tangentvektoren er parallel med \vec{a}, ved at løse ligningen

\vec{r} \ ' (t) = k \cdot \vec{a}

Ovenstående ligning svarer til ligningssystemet

\begin{align*} 1 &= k \cdot \frac{1}{2} \\[1em] -2t &= k \cdot (-1) \end{align}

Løsni...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind