Vinklen mellem to tangenter

Vinklen mellem to tangenter

En parameterkurve har to tangenter i et dobbeltpunkt. De to tangenter danner to vinkler.

Vi kan bestemme den ene vinkel mellem tangenterne ved at bestemme vinklen mellem tangentvektorerne i dobbeltpunktet.

Vinklen v mellem tangentvektorerne \vec{r} \ ' (t_1) og \vec{r} \ ' (t_2) bestemmes med formlen for vinklen mellem to vektorer:

\cos(v) = \frac{\vec{r} \ ' (t_1) \cdot \vec{r} \ ' (t_2)}{\left | \vec{r} \ ' (t_1) \right | \cdot \left | \vec{r} \ ' (t_2) \right |}

Når vi har bestemt den ene vinkel v mellem de to tangenter, så kan vi bestemme den anden vinkel w med formlen:

w = 180° - v

Eksempel: Bestem vinklen mellem tangentvektorerne i P

Vektorfunktionen \vec{r}(t) er givet ved

\vec{r}(t) = \binom{t^3 - 4t}{t^2-2t}, \quad t \in \mathbb{R} \ \

Punktet P(0,0) er et dobbeltpunkt på parameterkurven for \vec{r}(t). t-værdierne hørende til P er hhv. t1 = 0 og t2 = 2.

Vi vil bestemme vinklen mellem tangentvektorerne i P.

Først differentierer vi \vec{r}(t):

\begin{align*} \vec{r}(t) &= \binom{\left ( t^3 - 4t \right )'}{\left ( t^2 - 2t \right )'} \\[1em] &= \binom{3t^2 - 4}{2t-2} \end{align}

Derefter bestemmer vi tangentvektor...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind