Parameter- eller banekurve

Parameterkurve eller banekurve

Når vi arbejder med vektorfunktioner, så bruger vi ikke ordet "graf". I stedet taler vi om parameterkurver eller banekurver.

Vi bruger typisk ordet "banekurve", når vi taler om et objekts bevægelse. Ellers bruger vi ordet "parameterkurve".

Punkterne på en parameterkurve

En vektorfunktion er givet ved

\vec{r}(t) = \binom{x(t)}{y(t)}, \quad t \in I

Punktet P ligger på parameterkurven for vektorfunktionen, hvis der findes et t0 ∈ I, så \vec{r}(t_0) er stedvektor til punktet, dvs. at

\vec{r}(t_0) = \overrightarrow{OP}

Stedvektoren \vec{r}(t_0) er givet ved

\vec{r}(t_0) = \binom{x(t_0)}{y(t_0)}

Punktet P har derfor koordinaterne (x(t0),y(t0)). Ethvert punkt på parameterkurven har koordinater på formen (x(t),y(t)).

Vi bruger typisk P_{t_0} til at angive det punkt på en parameterkurve, der hører til t-værdien t0. For eksempel er P-3 det punkt på en parameterkurve, der hører til t = -3.

Vi kan aflæse koordinaterne til et punkt på en parameterkurve, men vi kan ikke aflæse den tilhørende t-værdi. Parameteren ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind