Lodrette og vandrette tangenter

Lodrette tangenter

En vektorfunktion er givet ved

\vec{r}(t) = \binom{x(t)}{y(t)}, \quad t \in I

Tangentvektoren i punktet P_{t_0} er givet ved

\vec{r} \ ' (t_0) = \binom{x'(t_0)}{y'(t_0)}

En vektor er lodret, hvis førstekoordinaten er 0, og andenkoordinaten ikke er 0. Tangentvektoren er derfor lodret, hvis

\begin{align*} x'(t_0) &= 0 \\[0.5em] y'(t_0) &\neq 0 \end{align}

Vi bestemmer, hvornår parameterkurven har en lodret tangentvektor ved at løse ligningen

x'(t) = 0

Hvis t0 er en løsning til ovenstående ligning, og \vec{r} \ ' (t_0) ikke er nulvektoren, så er \vec{r} \ ' (t_0) en lodret tangentvektor.

Når tangentvektoren i P_{t_0} er lodret, så er tangenten i P_{t_0} lodret. Tangentens ligning er

x = x(t0)

Eksempel

Vektorfunktionen \vec{r}(t) er givet ved

\vec{r}(t) = \binom{t^2 + 3}{t}, \quad t \in \mathbb{R}

Vi vil bestemme de punkter, hvor parameterkurven for \vec{r}(t) har en lodret tangent.

Først differentierer vi vektorfunktionen:

\begin{align*} \vec{r} \ '(t) &= \binom{(t^2 + 3)'}{(t)'} \\[0.5em] &= \binom{2t}{1} \end{align} \ \

Derefter løser vi ligningen x'(t) = 0:

\begin{align*} & \ \ 2t = 0 \\ \Downarrow & \\ & \ \ t =0 \end{align}

Løsningen er t = 0. Vi ved, at y'(0) ≠ 0, da y'(t) = 1.

Parameterkurven har en lodret...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind