Funktioner og vektorfunktioner

Vektorfunktioner kan beskrive sammenhænge, som funktioner ikke kan beskrive

En funktion f knytter én funktionsværdi f(x) til ethvert x i definitionsmængden for f. Det betyder, at der kun er ét punkt på grafen for f, som har førstekoordinaten x, nemlig (x,f(x)). Der kan altså ikke være to punkter på grafen med samme førstekoordinat. Det betyder bl.a., at en cirkel ikke er grafen for en funktion, fordi der er flere punkter på en cirkel, der har samme førstekoordinat.

Der kan godt være flere punkter med samme førstekoordinat på en parameterkurve, fordi koordinaterne til et punkt på en parameterkurve ikke afhænger af hinanden, men af parameteren t. To punkter kan derfor godt have samme førstekoordinat, men forskellige andenkoordinater.

Som eksempel ser vi på vektorfunkti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind