Dispositioner

Spørgsmål 1

Bevis formlen for vinklen mellem vektorer, når vektorerne ikke er parallelle. Gør rede for, hvad man forstår ved en vektorfunktion og tangenten til en parameterkurve, herunder vinklen mellem to tangenter.

Forslag til disposition

Spørgsmål 2

Udled reglen for differentiation af en sum af to funktioner. Redegør for vektorfunktioner, herunder differentiation af vektorfunktioner og koordinatfunktionernes monotoniforhold.

Forslag til disposition