Ulighed

 • Social ulighed: Forskelle i levekår og livschancer ml. individer og grupper.
 • Økonomisk ulighed: Forskelle i fordelingen af indkomst og formue ml. mennesker. Kan måles med gini-koefficienten.
 • Kønsulighed: Forskelle i mænd og kvinders rettigheder og deres adgang til samfundets ressourcer.
 • Social differentiering: Forskelle mellem menneskers adgang til samfundets goder samt fordelingen af goderne.
 • Formel ulighed: Forskelle i rettigheder og pligter.
 • Chanceulighed: Forskelle i muligheder.
 • Resultatulighed: Forskelle i resultat.
 • Levevilkår/ levekår
  • Nogle betragter begreberne som synonymer for velfærdsniveauet på forskellige områder, fx boligforhold, i samfundet.
  • Andre skelner ml. begreberne på følgende måde: Levevilkår er de rammer samfundet skaber for folks liv, dvs. at levevilkårene i et samfund afgør, hvilke levekår befolkningen har. Et eksempel på et levevilkår er, at ma...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind