Demokrati

 • Demokrati: Folkestyre.

Typer af demokrati

 • Repræsentativt demokrati: Borgerne vælger politikere, der skal repræsentere dem i parlamentet og tage beslutninger på deres vegne. Borgerne lader altså repræsentanter tage politiske beslutninger på deres vegne.
  • Dahls kriterier for et repræsentativt demokrati
   • Medbestemmelse: Borgerne skal have lige muligheder for at få indflydelse på politiske beslutninger inden politikerne træffer dem.
   • Lighed i stemmeafgivelsen: Alle skal kunne stemme og hver stemme skal tælle lige meget.
   • Fri adgang til nyhedskilder: Borgerne skal have mulighed for at få information fra forskellige informationskilder. Sikres via ytrings-, presse- og trykkefrihed.
   • Kontrol med dagsorden: Borgerne skal have mulighed for at sætte ting på dagsorden.
   • Ingen udelukkelse af myndige: Ovenstående fire kriterier skal gælde for alle, der er myndige og har statsborgerskab.
 • Direkte demokrati: Borgerne træffer selv politiske beslutninger gennem folkeafstemninger.

Magtens tredeling

 • Udøvende magt: Regeringen.
 • Dømmende magt: Domstole.
 • Lovgivende magt: Folketinget.

Demokratiske styreformer

Parlamentarisme

 • Demokratisk styreform hvor den udøvende magt udspringer af den lovgivende magt. I DK bygger regeringsmagten på mandatfordelingen i Folketinget.
 • En styreform hvor den udøvende magt vælges indirekte af borgerne.
 • To former
  • Negativ: Regeringen må ikke have et flertal i parlamen
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind