Samfundsfag A | Noter

Dette er Studienets noter til Samfundsfag A på STX. Noterne giver dig et overblik over det vigtigste fra kernestoffet.

Kompendiet er i øjeblikket under udarbejdelse og vi dækker derfor kun områderne international politiksociologi og politik

Uddrag af noterne til idealisme

 • Teorien tror på samarbejde, fremskridt og varig fred.
 • 4 årsager til varig fred er mulig:
  • Interdependens (stater bekriger ikke hinanden fordi det ville skade dem selv).
  • Demokratiets udbredelse (demokratier går ikke i krig med hinanden, jf. demokratitesen).
  • Internationale institutioners stigende betydning.
  • Fokus på absolut ressourcemængde.
 • Hovedvægt på blød magt.
 • Stater er ikke eneaktør. Internationale organisationer har også betydning.
 • Ser internationale organisationer som selvstændige aktører, der kan handle i det internationale system.

Uddrag af noterne til EU 

 • Den økonomiske og monetære union i EU (ØMU)
  • Det økonomiske samarbejde: Koordinering af dele af den økonomiske politik.
  • Det monetære samarbejde: Fælles valuta, euroen.
  • ØMU’ens tre faser
   • 1. Frie kapitalbevægelser mellem EU’s medlemslande, deltage i valutasamarbejde og overvåge hinandens økonomier.
   • 2. Oprettelse af Det Europæiske Monetære Institut (EMI) med det formål at samordne den monetære politik, styrke samarbejde ml. Medlemslandenes centralbanker og forberede indførelse af fælles valuta.
   • 3. Indførte euroen og låste egne valutakurser fast. 19 lande bruger euro. Oprettelse af Den Europæiske Centralbank (ECB).

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Samfundsfag A | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.