Global politik

Her finder du vores noter til en del af afsnittene i bogen "Global politik - Grundbog til International Politik" 4. udgave. Nedenfor kan du se en oversigt over afsnittene i bogen. Klik på links i oversigten for at komme videre til vores noter om hvert emne.

Nogle punkter i oversigten har mouseover-bokse i stedet for links. Det er afsnit, hvor mere end ét emne er relevante. I boksene kan du derfor finde links til de relevante noter.

1. Introduktion: En verden i opbrud

1. På vej mod en mere uoverskuelig og uforudsigelig verden

2. De faste rammer ændrer sig

3. To verdensordener i konkurrence: den multilaterale og den nationalstatslige

4. Den internationale politik - set gennem tre slags briller

2. Magt styrer verden - men hvordan?

1. Magtens betydning i international politik

2. Hvad er magt i international politik?

 • Den fysiske magts begrænsninger: Krigene i Afghanistan og Irak
 • USA's overlegne bløde og strukturelle magt

3. Magthierarkiet mellem staterne

4. Magtspredningen i det internationale system

5. Magt og hovedteorierne i International Politik (IP)

3. En farlig og truende verden

1. Hvor fredelig er verden?

2. Trusler ændrer karakter

 • Det forvandlede trusselsbillede i Europa
 • Nye krige
 • Den ændrede terrortrussel
 • Trusler mod identiteten

3. Sikkerheds- og trusselsbegreberne - vigtige opdelinger

4. Fra et snævert til et bredt sikkerhedsbegreb

 • De militære trusler - før og i dag
 • De ikke-militære trusler

5. Alternative sikkerhedsordninger

6. Regional konfliktløsning

 • NATO's overlevelse og nye opgaver
 • EU som regional sikkerhedsorganisation

4. På vej mod én verden?

1. Globalisering og international politik

2. Globaliseringens dimensioner

3. Globalister og skeptikere

4. Global retfærdighed på dagsordenen

 • Fattigdomsreduktion og økologisk balance
 • Den globale ulighed
 • Har globaliseringen gjort verden mere retfærdig?

5. Stormagternes verden

1. USA's magtposition - alternative perspektiver

 • Efter 2000: nedstigning fra tronen
 • Den internationale magtforskydning er begrænset
 • En realistisk udlægning: USA må vige pladsen

2. Kina - fremtidens supermagt?

 • Kinas forvandling til økonomisk supermagt
 • Truslerne mod fortsat vækst i Kina
 • Kina som udenrigspolitisk aktør

3. EU, Rusland og Indien som poler i en multipolær verdensorden

6. Nye konflikter - nye løsninger?

1. En verden i konflikt

 • Ukraine-konflikten og den nye spænding i Europa
 • Mellemøsten - med fokus på Iran: En konfliktplaget region
 • Irans rolle og voksende indflydelse
 • Striden om det iranske atomvåbenprogram
 • Den nordkoreanske krudttønde

2. To syn på sikkerhed: Idealisme og realisme

 • Det optimistiske verdensbillede: Idealismen
 • Det pessimistiske verdensbillede: Realismen

3. FN's magt og afmagt

 • FN's formål og opbygning
 • FN og det 21. århundredes konflikter

7. Globaliseringens udfordringer og perspektiver

1. Nationalstaterne og statssystemet under nye vilkår

2. Den globale dagsorden - udfordringer og aktører

3. En verden af civilisationer

8. Dansk udenrigspolitik i en ny verden

1. Danmark som småstat

2. Danmark og Europa

3. Mål og muligheder i udenrigspolitikken

4. Udenrigspolitisk aktivisme i Danmark

5. Dansk FN- og ulandspolitik