EU og økonomi

Udviklingen i det økonomiske samarbejde

 • Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1951)
  • EU startede som et kul- og stålfællesskab mellem Frankrig, Italien, Holland, Luxembourg og Tyskland.
  • Formålet var at sikre freden i Europa. Dette skulle opnås ved at knytte landene sammen om et økonomisk samarbejde om de vigtigste industrier på daværende tidspunkt. Ved at samarbejde om produktionen af kul og stål gjorde man det også sværere at opruste til krig, da kul og stål er afgørende for at bygge krigsmaskiner.
 • Rom-traktaten (1957)
  • De 6 lande valgte at udvide samarbejdet yderligere og dannede med Rom-traktaten Det Europæiske Fællesskab (EF).
  • Traktaten består af to aftaler
   • Det Europæiske Økonomiske Fællesskab: Oprettelse af fællesmarked med hensigt om fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital og en toldunion. Samarbejde om landbrug og transport.
   • Det Europæiske Atomfællesskab: Samarbejde omkring atomkraftværker.
  • Flere lande bliver optaget i EF i de efterfølgende år. DK bliver optaget i 1973.
 • Den Europæiske Fællesakt (1986)
  • Rom-traktaten gøres mere håndfast. Der fastsættes en dato (31.12.1992) for gennemførsel af det indre marked.
 • Maastricht-traktaten (indgået i 1992)
  • EF bliver til EU.
  • Traktaten indeholder en plan for dannelsen af en økonomisk-monetær union (ØMU’en), der skulle føre til fælles valuta.
  • DK stemte oprindeligt imod, men stemte ja efter at have fået fire forbehold.
 • Amsterdam-traktaten (1997)
  • Schengen-samarbejdet bliver en del af EU. Samarbejdet betyder fælles grænser og dermed ikke grænsekontrol mellem landene.
 • Den Økonomiske og Monetære union oprettes (1999)
  • Samarbejde om økonomisk politik for eurozon
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind