Lobbyisme

Hvad er lobbyisme?

  • Lobbyisme er et begreb for forskellige aktørers forsøg på at påvirke politiske beslutninger.
  • Lobbyisme udføres fx af interesseorganisationer, virksomheder, tænketanke, offentlige institutioner og individer.
  • Lobbyisme er normalt lovligt, men nogle lande har krav, der skal sikre åbenhed om, hvem der udøver lobbyisme og hvem der påvirkes.
  • Lobbyisme foregår på forskellige måder, fx:
    • At give donationer til politiske partier.
    • At kontakte embedsmænd.
    • At holde møder med politikere.
    • At indsende høringssvar.
    • At indsende forslag til lovforslag.
    • At være repræsenteret i vigtige udvalg og arbejdsgrupper.
    • At indsende materiale om ens sag.
    • At tage til deputationer.
  • Lobbyisme er et kontroversielt emne og der findes mange forskellige holdninger til lobbyisme:
    • Fortalere mener, at:
      • Lobbyisme giver politiske beslutningstagere information om de områder, de skal lovgive om. Det gør politiske beslutninger mere målrettede og effektive.
      • Lobbyisme giver minoriteter en stemme og hj
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind