Aktør og struktur

 • Aktør: En handlende enhed. Bruges typisk om individet.
 • Struktur: Samfundet.
 • Struktur versus aktør er en klassisk debat indenfor sociologi.
  • Nogle sociologer mener, at strukturen påvirker aktørernes handlinger (metodologisk kollektivisme). 
  • Andre sociologer mener, at aktørernes handlinger påvirker strukturen (metodologisk individualisme). 
  • Der er også sociologer, der mener, at strukturen og aktørerne påvirker hinanden, dvs. at der er et samspil ml. aktør og struktur.
 • Durkheim versus Weber
  • Durkheim placeres typisk på struktursiden i debatten, da han mener, at samfundets struktur påvirker individet.
  • Weber placeres på aktørsiden, da han mener, individer har mål samt intentioner og at disse påvirker samfundet.
 • Bourdieu versu...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind