Aktør og struktur

 • Aktør: En handlende enhed. Bruges typisk om individet.
 • Struktur: Et socialt system. Det vil som regel sige samfundet, men kan fx også være skolen, familien eller arbejdspladsen.
 • Struktur versus aktør er en klassisk debat indenfor sociologi om, hvordan man bedst forstår samfundet.
  • Nogle sociologer mener, at man bedst forstår samfundet med udgangspunkt i strukturen. De bruger derfor strukturen til at forklare aktørens handlinger (metodologisk kollektivisme), dvs. at de ser strukturen som værende styrende for aktørens handlinger.
  • Andre sociologer mener, at man bedst forstår samfundet ud fra aktøren. De bruger derfor aktørernes handlinger til at forklare strukturen (metodologisk individualisme), dvs. at de ser aktørernes handlinger som værende styrende for strukturen.
  • Der er også sociologer, der mener, at man skal kigge på både strukturen og aktøren. De mener derfor, at strukturen og aktørerne påvirker hinanden, dvs. at der er et samspil ml. aktør og struktur (dialektisk vekselvirkning).
 • Objekt versus subjekt handler i denne kontekst om, hvorvidt man ser aktøren som et handlende subjekt eller som et objekt styret af strukturen.
 • Determinisme versus voluntarisme
  • Determinisme betyder, at handlinger og begivenheder er forudbestemt. I forhold til aktør/struktur debatten, så betyder determinisme, at man mener, at aktørens handlinger er forudbestemt af strukturen.
  • Voluntarisme handler om fri vilje. I forhold til aktør/struktur debatten, så betyder voluntarisme, at man mener, at aktøren handler ud fra sin frie vilje.
 • Durkheim versus Weber
  • Durkheim placeres typisk på struktursiden i debatten, da han mener, at samfundets struktur påvirker individet. Han mener altså at sociale fænomener er et resultat af samfundets strukt...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind