Identitetsdannelse

Begreber om identitetsdannelse

 • Identitet: Handler om hvem man er. Både ens egen opfattelse og andres opfattelse af hvem man er.
 • Identitetsdannelse: Den proces, hvor individet danner sin identitet. Foregår igennem hele livet, men særligt i barndommen og ungdommen.
 • Fire former for identitet
  • Jeg-identitet: Biologisk arvemasse, oplevelser og erfaringer gennem barndommen. Ikke uforanderlig, men typisk stabil over tid.
  • Personlig identitet: Vores selvbillede. De bevidste valg vi tager om at fremstille os selv på en bestemt måde. Foranderlig.
  • Social identitet: Andres opfattelse af en. Foranderlig. Kan skifte med omgivelserne.
  • Kollektiv identitet: Det at føle man er en del af en større gruppe, som deler værdier, normer og forestillinger om, hvordan gruppen adskiller sig fra andre grupper. Man kan have mere end én kollektiv identitet, fx både dansker, muslim og gymnasieelev.
 • National identitet: Oplevelsen af at tilhøre en bestemt nation, en form for kollektiv identitet. Vigtig identitet, som nogle sociologer dog mener mister sin betydning i takt med individualiseringen og globaliseringen.

Faktorer, der påvirker identitetsdannelse

Socialisering

 • Gennem socialiseringen lærer man de normer og værdier man bygger sin identitet på. På den måde får socialisering indflydelse på identitetsdannelsen.
 • Hvilken socialiseringstype, der har været dominerende har betydning for, hvilke værdier og normer man indlærer. Du kan læse mere om socialisering her.

Familie

 • Familien påvirker identitetsd
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind