Vælgeradfærd

Vælgeradfærdsteorier

Den klassiske sociologiske teori om vælgeradfærd

  • Vælgernes adfærd forklares ud fra deres sociale gruppetilhørsforhold. Ens stemmeadfærd er på den måde et udtryk for den socialiseringsproces man har oplevet i den klasse man deler social og økonomisk situation med.
  • Det enkelte individs egeninteresser spiller ikke ind på vælgeradfærden.

Michigan-modellen

  • Vælgeradfærdsmodel der medregner det enkelte individs interesser og følelser.
  • Individets partiidentifikation er central for modellen. Partiidentifikation er individets følelsesmæssige tilknytning til et parti.
  • Partiidentifikationen påvirkes af to ting:
    • 1. Den primære socialisering, hvor individet lærer bestemte normer, værdier og handlingsmønstre. Familiens politiske overbevisning vil altså være med til at forme individets politiske ståsted.
    • 2. Individets gruppetilhørsforhold. Indivi
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind