Arbejdsmarked og indkomst

Arbejdsmarked

 • Arbejdsmarkedet er det samlede udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft indenfor et geografisk område.
 • Prisen på arbejdskraft er lønnen.
  • Løn er en udgift for virksomhederne, men en indtægt for lønmodtageren. Lønmodtagere vil over tid gerne øge deres løn. Virksomhederne ønsker at holde lønnen i ro, da høje lønomkostninger påvirker virksomhedernes konkurrenceevne. Der kan godt opstå konflikt om lønnens størrelse, da virksomheder og lønmodtagere har modsatrettede interesser.
 • Efterspørgsel på arbejdskraft afhænger primært af prisen på arbejdskraft.
  • Til et bestemt prisniveau afhænger efterspørgslen på arbejdskraft af, hvor meget profit virksomhederne kan lave ved dette prisniveau.
 • Udbuddet af arbejdskraft kan måles som antallet af personer, der udbyder deres arbejdskraft eller som det samlede antal udbudte arbejdstimer.
 • Udbuddet påvirkes af
  • Arbejdstids- og ferieregler. I DK er en fuldtidsstilling normalt 37 t/ugen (maksimalt 48 t/ ugen) og arbejdstageren har ret til 5 ugers ferie. Det gør antallet af udbudte arbejdstimer mindre end hvis arbejdsugen var længere.
  • Lønniveauet:

Hvis lønnen stiger

Arbejdstager tænker...                                              ArbejdsudbudEffekt
Jeg får mere ud af at
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind