Sociologi

Her finder du Studienets noter til sociologi. Noterne giver dig en kort og præcis gennemgang af de vigtigste emner indenfor sociologi. 

Kompendiet dækker følgende emner:

Uddrag af noterne til Socialisering

  • Kønsroller: En form for social rolle. Kønsroller indlæres gennem socialiseringsprocessen, dvs. omgivelsernes forventninger til, hvordan en ‘rigtig’ dreng eller pige skal være indlæres. Indlæringen sker gennem imitation af andre, identifikation med andre og gennem sanktioner. Kønsroller ændrer sig over tid og er forskellige fra samfund til samfund.
  • Internalisering: At gøre samfundets eller gruppens normer og værdier til en del af sin personlighed. 
  • Social kontrol: Samfundets eller en gruppes påvirkning af individet for at undgå eller regulere afvigende adfærd, dvs. adfærd, der ikke lever op til normerne. Kan både være formel (straffeloven) og uformel (i mindre grupper).
  • Sanktioner: Belønning eller straf af adfærd. Vigtig del af internaliseringen af samfundets normer og social kontrol.
  • Socialisering i det senmoderne samfund: Den sekundære socialisering øges pga. udlejringen af sociale relationer (Giddens).
  • Politisk socialisering: Den proces, hvor et individ tilegner sig sin politiske overbevisning. Påvirkes af familiens politiske overbevisning, socialklasse, køn, uddannelse, religion m.fl.
  • Foucault og socialisering: Individet internaliserer samfundets normer og disciplinerer dermed sig selv.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind