Den liberale verdensorden

  • En verdensorden kan defineres som en tilstand, hvor en eller flere magter præger det internationale system ud fra deres værdier.
    • Nogle mener, at en verdensorden udelukkende handler om forholdet mellem de ledende magter i det internationale system. Dvs. om det er en unipolær, bipolær, multipolær eller nonpolær orden.
    • Andre mener, at en verdensorden også handler om, hvilke værdier, principper og love, der præger det internationale system.
  • Den liberale verdensorden
    • Den tilstand, hvor liberale værdier dominerer det internationale system. Liberale værdier er fx frihandel, multilateralisme, menneskerettigheder og demokrati. At værdierne er dominerende betyder dog ikke, at demokrati eksempelvis er udbredt i hele verden. Det betyder blot, at liberale værdier har større indflydelse i det internationale system end andre værdi...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind