Økonomisk ulighed og gini-koefficienten

Hvad er økonomisk ulighed?

Økonomisk ulighed er, når der er forskelle i fordelingen af indkomst og formue mellem mennesker. Man vil typisk bruge begrebet, når man snakker om ulighed i et givent samfund, eksempelvis økonomisk ulighed i Danmark, men man kan også bruge begrebet til at kigge på ulighed mellem lande.…

...

Gini-koefficienten er det mest anvendte mål for økonomisk ulighed

Gini-koefficienten er en matematisk beregning, der måler den økonomiske ulighed i et samfund ved at kigge på indkomstfordelingen. Gini-koefficienten sammenligner den faktiske indkomstfordeling, det vil sige den måde indkomster i f.eks. Danmark er fordelt mellem borgerne, med en hypotetisk situation, hvor indkomsten i samfundet er ligeligt fordelt i befolkningen. Den faktiske indkomstfordeling vises grafisk med Lorenz-kurven, mens den hypotetiske indkomstfordeling vises med en diagonallinje.

Figur 1. Illustration af et eksempel på en Lorenz-kurve. Lorenz-kurven er tegnet med grøn og diagonal-linjen er blå.

Man beregner gini-koefficienten ved at dividere arealet mellem diagonal-linjen og Lorenz-kurven (det orange område) med hele arealet under diagonal-linjen. Jo højere gini-koefficienten er, desto højere er uligheden. Gini-koefficienten vil altid være mellem 0 og 1.

Fordelen ved gini-koefficienten er, at det er et forholdsvis simpelt mål, der sammenfatter den økonomiske ulighed i ét tal. Det gør det nemt at sammenligne på tværs af lande samt kigge på udvikling over tid. 

Der er dog også nogle ulemper ved at b…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind