Socialisering

  • Definition: Socialisering er den proces, hvor børn og unge lærer omgivelsernes normer, roller og værdier. Socialiseringen gør det muligt at begå sig i den gruppe eller det samfundet individet er en del af.
  • Primær socialisering: Den socialisering, der finder sted i familien.
  • Sekundær socialisering: Den socialisering, der foregår udenfor familien, fx i vuggestuer, børnehaver og skoler.
  • Tertiær socialisering: Socialisering gennem medier.
  • Dobbeltsocialisering: Børn socialiseres både i familien og i institutioner.
  • Socialiseringsarenaer: Socialisering foregår forskellige steder, også kaldet arenaer, fx i fritidsklubben.
  • Normer: Forventninger til, hvordan man bør opføre sig i bestemte situationer, fx være stille på biblioteket. Findes både formelle og uformelle normer.
  • Status: Den placering et individ har i forhold til andre i et socialt system (en gruppe med et sæt af roller, der har et forhold til hinanden), fx i klasselokalet eller i en virksomhed...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind