Økonomiske skoler

Økonomisk liberalisme

  • Teoretiker: Økonomen Adam Smith.
  • Når individer forfølger deres egne interesser, så vil markedet regulere sig selv, så der opstår ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Det kalder Smith “den usynlige hånd” - i dag kalder man det markedsmekanismen. Markedskræfterne sikrer altså, at der udbydes de rigtige varer til den rigtige pris. På den måde medvirker individerne til at varetage samfundets interesser og øge nationens velstand, når de forfølger egne interesser.
  • Markedet virker bedst, hvis staten ikke griber ind. Smith mener derfor, at statens rolle i samfundsøkonomien skal være så lille som mulig. Staten skal kun varetage nødvendige funktioner såsom retsvæsen, politi, forsvar, domstole og infrastruktur, der sikrer det frie marked.
  • At økonomien passer sig selv kaldes også laissez-faire økonomi.
  • Smith var fortaler for frihandel og så handel som et plussumsspil, hvor alle lande opnår en gevinst ved samhandel.
  • Ifølge Smiths handelsteori kan lande forøge deres velstand via arbejdsdeling og specialisering. Arbejdsdeling betyder, at produktionen af en vare deles om i flere underopgaver, der varetages af forskellige arbejdere. På den måde fører arbejdsdeling til specialisering, da man bliver specialist,
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind