Klima

Miljø og markedet

 • Miljø og klima er områder, hvor markedsmekanismen ikke selvstændigt kan løse problemerne.
  • I den frie konkurrence har virksomhederne incitament til at holde deres omkostninger mindst mulige, hvilket kan føre til forurening.
  • Virksomhedernes omkostninger ved forureningen er lavere end de samlede omkostninger ved forureningen, fordi omkostninger også bæres af andre.
  • Markedsmekanismen medfører altså negative eksternaliteter, der påvirker miljøet. Dette kaldes også for markedsfejl. Disse eksternaliteter er årsagen til, at staten må gribe i markedsmekanismen, hvis miljøproblemerne skal løses.

Miljø- og klimapolitiske instrumenter

 • Miljø- og klimapolitik er, når stater eller internationale institutioner som EU griber ind i samfundsudviklingen for at begrænse forurening og fremme miljø og klima.

Administrative indgreb  

 • Administrative indgreb regulerer forholdene for virksomheder og husholdninger vha. fastsættelse af standarder, forbud og udledningskvoter.
 • Reguleringen vil typisk fastsætte en maksimalt tilladt mængde forurenende stof som en virksomhed må udlede. Dvs. en absolut grænse for forureningen. Også kaldet en kvote. Men reguleringen kan også bestå af forbud, fx er det forbudt at anvende asbest i produktion i DK.
 • Administrative indgreb anvendes til at
  • bekæmpe forurening.
  • begrænse forbrug af vigtige ressourcer.
  • få virksomheder til at anvende bestemte miljøvenlige teknologier.

Økonomiske instrumenter

 • Økonomiske instrumenter påvirker miljøet ved at påvirke virksomheder og husholdningers adfærd.
 • Der findes forskellige økonomiske instrumenter:
  • Afgifter
   • Afgifter påfører virksomheden eller husholdningen de omkostninger som forureningen eller CO2-udslippet har påført samfundet.
   • Afgifter motiverer virksomheder og husholdninger til at mindske forurening eller CO2-udslip for at få deres udgifter ned.
   • Virksomheder som med få omkostninger kan stoppe forureningen mindsker forureningen, mens virksomheder med store omkostninger betaler afgiften. Afgifter medfører altså, at forureningsbekæmpelse sker der, hvor omkostningerne
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind