Formel lighed, chancelighed og resultatlighed

Definition

Formel lighed, chancelighed og resultatlighed er forskellige måder at opfatte lighed på. 

Formel lighed betyder, at alle er lige for loven og at alle borgere har de samme rettigheder og pligter. I Danmark har danske statsborgere samme rettigheder og pligter på de fleste områder. Der er dog nogle områder, hvor der er forskel. Eksempelvis har mænd værnepligt. Det er altså et eksempel på formel ulighed.

Resultatlighed er, når alle personer i et samfund opnår det samme niveau af velstand og sociale goder. Der er altså resultatlighed hvis alle har lige meget. Det kaldes resultatlighed, fordi alle skal opnå det samme resultat. Hvis man ønsker resultatlighed, så vil man typisk fokusere på omfordeling, så alle har samme indkomst eller kvoter, så der er en ligelig fordeling af køn og etnic...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind