Social ulighed

Social ulighed er et begreb for, at der er forskel på de levekår individer og grupper har i et givent samfund. På de følgende sider gennemgår vi, hvad social ulighed er samt forskellige måder at inddele befolkningen efter levekår.

Her ser du et uddrag fra siden Hvad er social ulighed?

Konfliktteori

Der findes forskellige konfliktteorier. Den, der oftest optræder i pensum i forhold til ulighed, tager udgangspunkt i Marx’ teori om socialklasser. 

Ifølge Marx er det kapitalistiske samfund kendetegnet ved, at kapitalejerne (bourgeoisiet eller borgerskabet) ejer produktionsmidlerne, mens lønarbejderne (proletariatet kun ejer deres arbejdskraft. De to klasser har forskellige interesserer på grund af forskellen i ejerskab. Lønarbejderen ejer kun sin arbejdskraft og er dermed tvunget til at sælge den, mens kapitalejeren ønsker at skabe så stor en merværdi som mulig. Merværdien er den værdi kapitalejeren tjener på det produkt arbejderen laver fratrukket arbejderens løn.

Kapitalejerne udnytter lønarbejderne ved ikke at betale arbejderen den fulde værdi af det produkt arbejderen skaber. Det skaber konflikt mellem de to klasser. 

Teorien om klassekonflikter får kritik for, at befolkningen deles op i meget få og groft definerede grupper, mens social ulighed er et mere kompliceret problem. Det kan ikke reduceres til en konflikt om løn- og ejerforhold mellem to klasser.

Bourdieu

Bourdieu forklarer, at ulighed opstår, fordi forskelle i kapital reproduceres. Det skyldes især, at forældre har stor betydning for deres børns habitus og kapital. Forældre kan overføre kapital til deres børn, eksempelvis ved at give dem dyre gaver eller introducere dem til de rigtige kontakter.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind