Handel og handelsteorier

Frihandel

 • Frihandel betyder, at lande ikke har handelshindringer. Dvs. handel uden toldrestriktioner, kvoter eller støtteordninger.
 • De fleste økonomer er enige om, at frihandel mellem lande vil øge velstanden for alle involverede lande.
 • Fordele ved frihandel
  • Øget velstand.
  • Lavere priser for forbrugerne.
  • Flere valgmuligheder til forbrugerne.
  • Stordriftsfordele. Stordriftsfordele betyder, at produktionsomkostningerne falder, når virksomheden forøger produktionen. Det skyldes, at startomkostninger falder, når de fordeles ud på flere enheder.
  • Handel giver adgang til ressourcer man ikke selv har.
  • Landene specialiserer sig og producerer det de er bedst til.
  • Ineffektive virksomheder udkonkurreres.
 • Niveauer af frihandel
  • Frihandelsområde: En gruppe af lande, der har aftalt at fjerne told og importbegrænsninger internt. Hvert land har sin oprindelige told og importbegrænsninger over for lande, der ikke er med i aftalen. Fx EFTA og NAFTA.
  • Toldunion: En gruppe af lande, der har aftalt at fjerne told og importbegrænsninger internt, men har fælles told eksternt. Fx EU.
  • Fællesmarked: Toldunion med fælles aftaler for bevægelse af mennesker, varer, tjenester og kapital, fx indre marked i EU.

WTO - World Trade Organization

 • WTO er en international organisation, der arbejder for at fremme frihandel.
 • WTO fungerer som et forum for forhandlinger af handelsaftaler.
 • WTO træffer afgørelser i handelsstridigheder.
 • WTO bygger på 4 principper:
  • Mestbegunstigelsesprincippet: Hvis et land givet et andet medlemsland en indrømmelse, så er alle øvrige medlemslande automatisk omfattet af aftalen. Fx en toldnedsættelse.
  • National behandling: Når først et produkt er kommet over grænsen, så skal det behandles efter de samme regle
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind