Politik

Her finder du Studienets noter til kernestof indenfor fagområdet politik. Vores noter giver dig et hurtigt overblik over de vigtigste politiske emner.

Kompendiet dækker følgende emner:

Her ser du et uddrag fra vores side om Politiske ideologier

Neoliberalisme

  • En tilbagevenden til den klassiske liberalisme, men fokus på kritik af velfærdsstaten.
  • Mener velfærdsstaten er uretfærdig og ineffektiv. Uretfærdig fordi den tvinger borgerne til at betale til formål de ikke ønsker at støtte, via skatten. Ineffektiv fordi den tager ansvaret fra folk gennem velfærdsydelser.
  • Kritisk overfor keynesianismen. Økonomiske kriser opstår, fordi staten blander sig i økonomien.

Nationalisme

  • Mener at, nationen er et vigtigt fællesskab. Fællesskabet er baseret på fælles sprog, historie og kultur samt en følelse af at høre hjemme i et bestemt geografisk område.
  • Nationalister mener, at det nationale fællesskab skal bevares og styrkes.
  • Ofte er nationalister også tilhængere af en anden ideologi, fx konservatisme, fordi nationalismen i sig selv ikke giver svar på alle spørgsmål om, hvordan samfundet bør indrettes. 

Populisme

  • Samfundet er styret af en elite, der ikke tjener det sande folks interesser.
  • Eliten er korrupt.
  • Populismen vil sørge for at det sande folks interesser og verdenssyn kommer i centrum. Det gøres ved at erstatte den nuværende elite.
  • Forskellige former for populisme har forskellige bud på, hvem det sande folk er og hvem eliten er.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind